Betingelser og vilkår

Vilkår og betingelser

Dette dokumentet beskriver våre vilkår og betingelser, som du må være enig i før du bestiller.

    

 

Vår kontrakt

Vi må få betaling for hele beløpet av varene slik at vi kan kan godta og sende bestillingen. Vår aksept av din bestilling bringer inn i eksistens en juridisk bindende kontrakt mellom oss.

Pris

Prisen som skal betales for varene du bestiller er fastsatt på våre nettsider.

Retur

Du kan returnere varene levert til deg innen 14 dager fra datoen for levering til vår kontaktadresse på egen kostnad og risiko (vi anbefaler at varer med høy verdi sendes med forsikret levering eller tjenester som krever en signatur). Enhver sum som er betalt til oss blir tilbakeført til kontoen din så snart som mulig for slike returnerte varer forutsatt at varene blir returnert av deg og mottatt av oss i den tilstand de var i da de ble levert til deg .

Tilgjengelighet

Vi har kun et begrenset antall varer på lager til enhver tid. De fleste varer må bestilles fra leverandør etter at du har lagt inn en bestilling. Dersom en vare skulle være utsolgt fra leverandør også, vil du få refundert dine utlegg.

Kansellering

Du kan benytte din rett til å kansellere bestillingen innen 14 dager etter mottak. Varer skal returneres til vår kontaktadresse på egen kostnad og risiko (vi anbefaler at varer med høy verdi sendes med forsikret levering eller tjenester som krever en signatur). Enhver sum som er betalt til oss blir tilbakeført til kontoen din så snart som mulig for slike returnerte varer forutsatt at varene blir returnert av deg og mottatt av oss i den tilstand de var i da de ble levert til deg.

Ansvar

Du kan returnere noen av varene levert til deg, inkludert de som ikke er hva du har bestilt, er skadet eller defekt, eller hvor leveransen er av feil størrelse. Om du varsler oss om din intensjon til å returnere slike varer, og problemet med dem (hvis noen) vil vi be deg om å enten returnere dem selv og dekke kostnadene eller vi vil sørge for å ta dem samlet og dekke kostnadene selv. Du må returnere dem innen 30 dager etter datoen for levering til deg. Varer skal returneres til vår kontaktadresse. Vi vil refundere deg prisen du betalte for varer som returneres, forutsatt at slike varer blir returnert av deg og mottatt av oss i den tilstand de var i da levert til deg. Hvis du ikke mottar varer bestilt av deg innen 45 dager etter datoen da du bestilte dem, har vi ikke noe ansvar for det med mindre du varsler oss skriftlig på vår kontaktadresse om problemet innen 60 dager etter datoen da du bestilte varene. Dersom du varsler et problem for oss under denne betingelsen, vil vår eneste forpliktelse være (etter vårt valg): rette opp mangel eller manglende levering, å erstatte eller reparere eventuelle varer som er skadet eller defekte, eller å refundere til deg beløpet du har betalt for varene på den måten vi velger. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for noen indirekte eller tilfeldige tap eller skade som oppstår som følge av eventuelle problemer du underrettet oss om under denne betingelsen, og vi vil ikke ha ansvar for å betale noen penger til deg i form av erstatning for annet enn å refundere til deg beløpet du har betalt for varene. Alle vilkår, garantier og representasjoner uttrykt eller underforstått ved lov, til lokal lovgivning eller på annen måte i forhold til varene du bestiller er utelukket. Ingenting i denne betingelsen er ment å begrense eventuelle rettigheter du måtte ha som forbruker i henhold til gjeldende lokal lovgivning som ikke kan utelukkes, heller ikke i noen som helst måte å utelukke eller begrense vårt ansvar overfor deg for eventuelle dødsfall eller personskade som følge av vår uaktsomhet. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

Force Majeure

Vi vil ikke ha noe ansvar overfor deg for eventuelle unnlatelse av å levere varene du har bestilt eller forsinkelser i å gjøre det, eller for eventuelle skader eller feil på varer levert som er forårsaket av en hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll (inkludert, uten begrensning, streik , lockout og andre arbeidskonflikter).

Ugyldighet

Dersom noen del av disse betingelsene er ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve (inkludert eventuelle bestemmelser der vi fraskriver oss ansvar overfor deg) vil ikke lovligheten eller gjennomførbarheten av noen annen del av disse vilkårene/betingelsene bli påvirket.

Lovvalg

Kontrakten mellom oss skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og norske domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse eventuelle tvister mellom oss.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene, sammen med våre nåværende nettside priser, leveringstider/detaljer og kontaktinformasjon, setter vilkårene for hele vår avtale om levering av varene til deg fra oss. Disse vilkårene og betingelsene kan ikke endres unntatt i skriftlig form og undertegnet av en av våre partnere. Spesielt ingenting sagt av noen av våre ansatte skal forstås som en variant av disse vilkårene og betingelsene eller som en autorisert representasjon om beskrivelse eller kvalitet på alle varer som tilbys for salg hos oss. Vi vil ikke ha noe ansvar for om slik representasjon er usann eller villedende.

Bruk av varemerker

Kjøp av varer gir ikke rett til å benytte varemerker, lisenser eller annet patentbeskyttet materiale fra hobbyboden.no.

Powered By OpenCart
Hobbyboden © 2018